Unno
Unno je návrh zařízení, které zobrazuje plynutí času s ohledem na uživatelovo subjektivní vnímání. Znázorňuje jednoduchý jev, kdy se uživateli zdá, že čas plyne mnohem rychleji (nebo naopak pomaleji), než tomu je ve skutečnosti.
Prosvícením krevního řečiště můžeme určit některé základní veličiny (krevní puls, tlak, dýchací rytmus), abychom vyhodnotili míru stresu.
Černý trojuhelník – ručička obíhá dokola ciferníku a ukazuje vteřiny (360° = 1min). Pokud se hladina stresu zvýší, poloměr obvodu trasy se zmenší a ručička se přiblíží středu.
S kratší trasou se zmenší obvodová rychlost ručičky (nikoliv úhlová), takže ačkoliv hodinky  nepřestávají ukazovat exaktně čas, pocitově se rychlost zpomalí.
Pro zklidnění a navrácení hladiny stresu do normálu může uživatel využít jednoduché dechové cvičení.
Video

Další projekty

Back to Top